برند سازی یعنی خلق یک هویت و ماندگار نمودن آن در ذهن و ایجاد حس اعتماد و تعهد در افراد.

طراحی لوگو از مراحل مهم خلق یک برند و نماد بصری آن برند به شمار می آید.

بنابراین رعایت تمامی نکات طلایی برند سازی در خلق یک لوگو الزامی است.

یکی از موارد اساسی در طراحی لوگو سادگی و رسایی آن است بدین معنی که یک لوگو باید به شیوه ای خلاق بتواند هویت یک برند را نشان دهد.

از دیگر موارد مهم در طراحی لوگو استفاده از رنگ های تاثیر گذار و نافذ و مرتبط با رسالت یک برند است.

و در نهایت انتخاب نوع لوگوی مناسب با فعالیت یا شخصیت برند تاثیر مهمی در ماندگاری آن در افکار ایجاد می کند.

نویسنده: رومینا