نمونه قرار داد طراحی لوگوی رومینا لوگو

 فضاهای خالی در زمان قرار داد و بسته به نوع قرار داد پر می شوند. 

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ………………………. فیما بین …………………………….با کد ملی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و طراح لوگوی رومینا لوگو، كه از این پس طراح نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات طراح

…………………………………

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت

60 درصد کل مبلغ در زمان عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت دریافت می‌گردد.

40 درصد در زمان تحویل نهایی لوگو.

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان بدون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و درصورت نیاز کارفرما به فاکتور رسمی 6% به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. (کلیه مبالغ تومان می باشد)

ماده 4) مدت قرارداد

مدت این قرار داد …. روز کاری پس از پرداخت پیش پرداخت و ارائه اطلاعات مورد نیاز طراح از سوی کارفرما می‌باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به طراح و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد

1  رسال پیام واتس اپ به شماره ی 09182882782 و یا ارسال پیام به آدرس صحفه اینستاگرام romina_logo مبنی بر درخواست طراحی لوگوی دلخواه کارفرما.

2  بیان ویژگی های دلخواه کارفرما در مورد طرح لوگوی مطلوب خود.

3  انتخاب نوع لوگوی مطلوب کارفرما با توجه به توضیحات انواع لوگو و با توجه به جدول تعرفه درج شده در مورد قیمت طراحی هر نوع لوگو توسط کارفرما

4  پرداخت 60 درصد مبلغ توافق شده به عنوان پیش پرداخت

5  تحویل عکس طرح لوگو (فرمت (JPEG بعد از مدت زمان توافق شده به کارفرما.

6  در صورت نیاز و خواست کارفرما درخواست ویرایش طرح به طراح ( یک یا دو بار ویرایش ).

7  پرداخت 40 درصد مابقی مبلغ توافق شده

8  تحویل نهایی طرح (هم با فرمت JPEG و هم فایل فتوشاپ یا ایلوستریتور) از طرف طراح به کارفرما

ماده 6) تعهدات طراح

طراح متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

ماده 7) تعهدات کارفرما 

کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قراردهد.

طراح حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را (جدا از طرحی که به کارفرما تحویل می دهد ) در محل مناسب به طريقى كه به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نمايد. و حق این را دارد که بعدا طرح را به عنوان نمونه کارهای خود به نمایش بگذارد.

کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید. 

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد عکس طرح با فرمت JPEG در اختیار کارفرما قرار می گیرد و در صورت پرداخت کل مبلغ فایل لایه باز طرح با فرمت فتوشاپ یا ایلوستریتور به کارفرما تحویل داده می شود.

 تاییدیه نهایی

این قرار داد در تاریخ (بحروف) ………………………… توسط طراح ………………………………. و کارفرما ……………………………… به تایید نهایی رسید.